KOffice

Định nghĩa KOffice là gì?

KOfficeKOffice. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ KOffice - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

KOffice (phát âm là "K-văn phòng") là một ứng dụng văn phòng tích hợp cho K Môi trường Desktop (KDE), một giao diện máy tính để bàn cho các hệ thống Unix. Nó lần đầu tiên được phát hành vào năm 2000 và phiên bản cuối cùng được công bố vào năm 2012.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the KOffice? - Definition

KOffice (pronounced "K-office") was an integrated office suite for the K Desktop Environment (KDE), a desktop interface for Unix systems. It was first released in 2000 and the final version was published in 2012.

Understanding the KOffice

Thuật ngữ liên quan

  • Kindle
  • KVM Switch

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *