Logical Access

Định nghĩa Logical Access là gì?

Logical AccessTruy cập logic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Logical Access - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Logical Access? - Definition

Understanding the Logical Access

Thuật ngữ liên quan

  • Security Architecture
  • Physical Access
  • Password Authentication Protocol (PAP)
  • Security Manager
  • Security Policy
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *