LTE

Định nghĩa LTE là gì?

LTELTE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LTE - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Long Term Evolution." LTE là một viễn thông 4G chuẩn được sử dụng để chuyển dữ liệu qua mạng di động. Nó hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 100 Mbps hạ lưu và 50 Mbps thượng nguồn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the LTE? - Definition

Stands for "Long Term Evolution." LTE is a 4G telecommunications standard used for transferring data over cellular networks. It supports data transfer rates of up to 100 Mbps downstream and 50 Mbps upstream.

Understanding the LTE

Thuật ngữ liên quan

  • LPI
  • Lua

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *