Macintosh

Định nghĩa Macintosh là gì?

Macintosháo tơi đi mưa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Macintosh - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Macintosh là một dòng máy tính để bàn và máy tính xách tay được phát triển bởi Apple. Mỗi máy tính Macintosh, hoặc Mac, chạy một phiên bản của Mac OS, hệ điều hành máy tính để bàn của Apple. Kể từ năm 2001, tất cả các máy Mac đã chạy Mac OS X, một phiên bản thiết kế lại của bản gốc Mac OS được xây dựng từ hệ điều hành NeXTSTEP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Macintosh? - Definition

Macintosh is a line of desktop and laptop computers developed by Apple. Each Macintosh computer, or Mac, runs a version of the Mac OS, Apple's desktop operating system. Since 2001, all Macs have run Mac OS X, a redesigned version of the original Mac OS that was built from the NeXTSTEP operating system.

Understanding the Macintosh

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Macro

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *