MMS

Định nghĩa MMS là gì?

MMSMMS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MMS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Multimedia Messaging Service." MMS là dịch vụ điện thoại di động cho phép người dùng gửi tin nhắn đa phương tiện với nhau. Điều này bao gồm hình ảnh, video, và các tập tin âm thanh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MMS? - Definition

Stands for "Multimedia Messaging Service." MMS is mobile phone service that allows users to send multimedia messages to each other. This includes images, videos, and sound files.

Understanding the MMS

Thuật ngữ liên quan

  • Mixed Reality
  • Mnemonic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *