MANET

Định nghĩa MANET là gì?

MANETManet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MANET - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Là viết tắt của "Mobile rao Mạng Hóc." Một Manet là một loại mạng ad hoc có thể thay đổi địa điểm và cấu hình riêng của mình một cách nhanh chóng. Bởi vì MANETS là điện thoại di động, họ sử dụng kết nối không dây để kết nối với các mạng khác nhau. Đây có thể là một kết nối Wi-Fi chuẩn, hoặc phương tiện khác, chẳng hạn như một truyền di động hoặc vệ tinh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MANET? - Definition

Stands for "Mobile Ad Hoc Network." A MANET is a type of ad hoc network that can change locations and configure itself on the fly. Because MANETS are mobile, they use wireless connections to connect to various networks. This can be a standard Wi-Fi connection, or another medium, such as a cellular or satellite transmission.

Understanding the MANET

Thuật ngữ liên quan

  • MAN
  • Margin

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *