Margin

Định nghĩa Margin là gì?

MarginMargin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Margin - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Margin là một thuật ngữ bố trí trang sử dụng trong cả in ấn và xuất bản web. Trong in ấn, "margin" thường đề cập đến biên giới trang, trong khi trên Web nó mô tả khoảng cách giữa các yếu tố trên trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Margin? - Definition

Margin is a page layout term used in both print and Web publishing. In print, "margin" typically refers to page borders, while on the Web it describes the spacing between elements on a webpage.

Understanding the Margin

Thuật ngữ liên quan

  • MANET
  • Markup Language

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *