Mavericks

Định nghĩa Mavericks là gì?

MavericksMavericks. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mavericks - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Mavericks (còn gọi là OS X 10.9) là phiên bản thứ mười của OS X, hệ điều hành máy tính để bàn của Apple. Nó thay thế cho OS X 10.8 (Mountain Lion) và được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2013 như một bản cập nhật miễn phí cho tất cả người dùng OS X.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mavericks? - Definition

Mavericks (also called OS X 10.9) is the tenth version of OS X, Apple's desktop operating system. It supersedes OS X 10.8 (Mountain Lion) and was released on October 22, 2013 as a free update for all OS X users.

Understanding the Mavericks

Thuật ngữ liên quan

  • Matrix
  • Maximize

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *