Maximize

Định nghĩa Maximize là gì?

MaximizeTối đa hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Maximize - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Khi bạn phóng to cửa sổ trên màn hình máy tính của bạn, nó trở nên lớn hơn. Trong Windows, tối đa hóa cửa sổ làm cho nó mất toàn bộ màn hình. Trong Mac OS X, một cửa sổ tối đa hóa thường chỉ chiếm không gian nhiều như nó cần.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Maximize? - Definition

When you maximize a window on your computer screen, it becomes larger. In Windows, maximizing a window makes it take up the entire screen. In Mac OS X, a maximized window typically only takes up as much space as it needs.

Understanding the Maximize

Thuật ngữ liên quan

  • Mavericks
  • Mbps

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *