Mbps

Định nghĩa Mbps là gì?

MbpsMbps. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mbps - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "megabit mỗi giây." Một megabit bằng một triệu bit hoặc 1000 kilobit. Trong khi "megabit" âm thanh tương tự như "megabyte", một megabit là khoảng 1/8 kích thước của một megabyte (vì có tám bit trong một byte). Mbps được sử dụng để đo tốc độ truyền dữ liệu của kết nối băng thông cao, chẳng hạn như Ethernet và modem cáp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mbps? - Definition

Stands for "Megabits Per Second." One megabit is equal to one million bits or 1,000 kilobits. While "megabit" sounds similar to "megabyte," a megabit is roughly one eighth the size of a megabyte (since there are eight bits in a byte). Mbps is used to measure data transfer speeds of high bandwidth connections, such as Ethernet and cable modems.

Understanding the Mbps

Thuật ngữ liên quan

  • Maximize
  • MBR

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *