Memory Leak

Định nghĩa Memory Leak là gì?

Memory LeakBộ nhớ bị rò rỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Memory Leak - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một rò rỉ bộ nhớ giống như một sự rò rỉ dầu ảo trong máy tính của bạn. Nó từ từ hút lấy bộ nhớ có sẵn, giảm dung lượng bộ nhớ miễn phí hệ thống có thể sử dụng. Hầu hết rò rỉ bộ nhớ là do một chương trình mà vô tình sử dụng một lượng ngày càng cao của bộ nhớ trong khi nó đang chạy. Điều này thường là một quá trình dần dần mà được tồi tệ hơn khi chương trình vẫn mở. Nếu rò rỉ là đủ xấu, nó có thể gây ra các chương trình sụp đổ hoặc thậm chí làm cho toàn bộ đóng băng máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Memory Leak? - Definition

A memory leak is like a virtual oil leak in your computer. It slowly drains the available memory, reducing the amount of free memory the system can use. Most memory leaks are caused by a program that unintentionally uses up increasing amounts of memory while it is running. This is typically a gradual process that gets worse as the program remains open. If the leak is bad enough, it can cause the program to crash or even make the whole computer freeze.

Understanding the Memory Leak

Thuật ngữ liên quan

  • Memory Bank
  • Memory Module

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *