MHL

Định nghĩa MHL là gì?

MHLMHL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MHL - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Điện thoại di động độ nét cao liên kết." MHL là một công nghệ được thiết kế để kết nối các thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính bảng, với TV, màn hình, hệ thống rạp hát gia đình, và giao diện ô tô. Nó được phát triển và tiêu chuẩn hóa bởi nhiều công ty tạo nên Consortium MHL. Chúng bao gồm Nokia, Samsung, Sony, Toshiba, và Lattice Semiconductor.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MHL? - Definition

Stands for "Mobile High-definition Link." MHL is a technology designed for connecting mobile devices, such as smartphones and tablets, to TVs, displays, home theater systems, and automotive interfaces. It was developed and standardized by multiple companies that make up the MHL Consortium. These include Nokia, Samsung, Sony, Toshiba, and Lattice Semiconductor.

Understanding the MHL

Thuật ngữ liên quan

  • Method
  • Microblogging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *