Microkernel

Định nghĩa Microkernel là gì?

Microkernelmicrokernel. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microkernel - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Một microkernel là một hạt nhân tối giản được thiết kế để được càng nhỏ càng tốt. Nó chỉ chứa các mã cơ bản cần thiết để giao tiếp với phần cứng và nạp hệ điều hành.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Microkernel? - Definition

A microkernel is a minimalistic kernel designed to be as small as possible. It contains only the basic code needed to communicate with hardware and load an operating system.

Understanding the Microkernel

Thuật ngữ liên quan

  • Microcomputer
  • Micron

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *