Middleware

Định nghĩa Middleware là gì?

Middlewaremiddleware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Middleware - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Middleware có hai nghĩa riêng biệt nhưng có liên quan. Một là phần mềm cho phép hai chương trình riêng biệt để tương tác với nhau. Một là một lớp phần mềm bên trong một ứng dụng duy nhất cho phép các khía cạnh khác nhau của chương trình để cùng nhau làm việc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Middleware? - Definition

Middleware has two separate but related meanings. One is software that enables two separate programs to interact with each other. Another is a software layer inside a single application that allows different aspects of the program to work together.

Understanding the Middleware

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft
  • MIDI

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *