Mobile Middleware

Định nghĩa Mobile Middleware là gì?

Mobile MiddlewareĐiện thoại di động Middleware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Middleware - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mobile Middleware? - Definition

Understanding the Mobile Middleware

Thuật ngữ liên quan

  • Android Platform
  • Middleware
  • Mobile Web
  • Java Platform Micro Edition (Java ME)
  • Symbian
  • Asynchronous Messaging
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *