Newbie

Định nghĩa Newbie là gì?

NewbieThành viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Newbie - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một người mới là người gần đây đã bắt đầu sử dụng một công nghệ nhất định. Nó có thể tham khảo phần cứng - chẳng hạn như máy tính hoặc điện thoại thông minh - hay các phần mềm, chẳng hạn như một ứng dụng, trang web hoặc diễn đàn web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Newbie? - Definition

A newbie is a person who has recently started using a certain technology. It may refer to hardware – such as computer or smartphone – or software, such as an app, website, or web forum.

Understanding the Newbie

Thuật ngữ liên quan

  • Network Topology
  • Newline

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *