NMS

Định nghĩa NMS là gì?

NMSNMS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NMS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Hệ thống quản lý mạng." Một NMS là một hệ thống được thiết kế để giám sát, duy trì và tối ưu hóa mạng. Nó bao gồm cả phần cứng và phần mềm, nhưng thường xuyên nhất một NMS đề cập đến phần mềm sử dụng để quản lý một mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the NMS? - Definition

Stands for "Network Management System." An NMS is a system designed for monitoring, maintaining, and optimizing a network. It includes both hardware and software, but most often an NMS refers to the software used to manage a network.

Understanding the NMS

Thuật ngữ liên quan

  • NINO
  • NNTP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *