Num Lock

Định nghĩa Num Lock là gì?

Num LockNum Lock. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Num Lock - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Num Lock là một chìa khóa mà thường nằm gần bàn phím ở phía bên phải của bàn phím. Giống như Caps Lock, Num Lock là một phím chuyển đổi, mà Toggles đầu vào của một số phím, tùy liệu Num Lock đang bật hay tắt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Num Lock? - Definition

Num Lock is a key that is typically located near the keypad on the right side of a keyboard. Like Caps Lock, Num Lock is a toggle key, which toggles the input of certain keys, depending whether Num Lock is on or off.

Understanding the Num Lock

Thuật ngữ liên quan

  • Null Character
  • NVRAM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *