Optical Fiber Amplifier

Định nghĩa Optical Fiber Amplifier là gì?

Optical Fiber AmplifierSợi quang Amplifier. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Optical Fiber Amplifier - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ khuếch đại sợi quang là một thiết bị quang sợi dùng để khuếch đại tín hiệu quang trực tiếp mà không cần chuyển đổi thành tín hiệu điện. truyền dẫn cáp quang có hệ thống mạng và truyền thông cách mạng. Nhiều thiết bị thông tin liên lạc, giống như phát quang và máy thu, được sử dụng trong hệ thống truyền dẫn cáp quang. Một bộ khuếch đại sợi quang được sử dụng trong truyền dữ liệu trong các hệ thống truyền thông cáp quang. Bộ khuếch đại được chèn tại địa điểm cụ thể để thúc đẩy các tín hiệu quang học trong một hệ thống nơi mà các tín hiệu yếu. tăng này cho phép các tín hiệu được truyền đi thành công thông qua chiều dài cáp còn lại. Trong các mạng lớn, một chuỗi dài các bộ khuếch đại sợi quang được đặt trong một chuỗi dọc theo toàn bộ liên kết mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ khuếch đại sợi quang đầu tiên, được gọi là một sợi khuếch đại erbi pha tạp (EDFA), được phát minh vào cuối năm 1980. Một bộ khuếch đại sợi quang bao gồm một sợi đơn mode thấp làm bằng thủy tinh silica. Một ánh sáng bơm khớp nối tạo ra tăng chiều dài ở cả hai sợi đầu hoặc ở giữa các địa điểm. bộ khuếch đại sợi quang được phân loại, dựa trên cơ chế vật lý khác nhau, như sau:

What is the Optical Fiber Amplifier? - Definition

An optical fiber amplifier is a fiber optic device used to amplify optical signals directly without conversion into electrical signals. Optical fiber transmission has revolutionized networking and communication systems. Multiple communication devices, like optical transmitters and receivers, are used in optical fiber transmission systems. An optical fiber amplifier is used in transmitting data in fiber optic communication systems. Amplifiers are inserted at specific places to boost optical signals in a system where the signals are weak. This boost allows the signals to be successfully transmitted through the remaining cable length. In large networks, a long series of optical fiber amplifiers are placed in a sequence along the entire network link.

Understanding the Optical Fiber Amplifier

The first optical fiber amplifier, called an erbium-doped fiber amplifier (EDFA), was invented in the late 1980s. An optical fiber amplifier consists of a low single mode fiber made of silica glass. A coupling pump light generates length gain at both fiber ends or in between locations. Optical fiber amplifiers are categorized, based upon different physical mechanisms, as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA)
  • Power Amplifier (PA)
  • Low-Noise Amplifier (LNA)
  • Data
  • Destructive Trojan
  • Burst Mode
  • Expansion Bus
  • InfiniBand
  • Data Center
  • Help Desk

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *