OTA

Định nghĩa OTA là gì?

OTAOTA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OTA - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Over-The-Air." OTA đề cập đến bất kỳ loại hình truyền dẫn không dây, nhưng nó thường được sử dụng để mô tả hoặc là 1) cập nhật phần mềm phân phối cho các thiết bị di động hoặc 2) TV và nghe đài phát thanh truyền qua không khí.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OTA? - Definition

Stands for "Over-The-Air." OTA refers to any type of wireless transmission, but it is most commonly used to describe either 1) software updates distributed to mobile devices or 2) TV and radio broadcasts transmitted over the air.

Understanding the OTA

Thuật ngữ liên quan

  • OSPF
  • OTT

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *