PAN

Định nghĩa PAN là gì?

PANPAN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Personal Area Network." Một PAN là mạng lưới các thiết bị kết nối được sử dụng bởi một người. Nó cho phép các thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, và smartwatches để giao tiếp với nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PAN? - Definition

Stands for "Personal Area Network." A PAN is network of connected devices used by one person. It allows devices such as computers, tablets, smartphones, and smartwatches to communicate with each other.

Understanding the PAN

Thuật ngữ liên quan

  • Page View
  • Parallel Port

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *