Photonic Crystal Fiber (PCF)

Định nghĩa Photonic Crystal Fiber (PCF) là gì?

Photonic Crystal Fiber (PCF)Photonic pha lê Fiber (PCF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Photonic Crystal Fiber (PCF) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sợi tinh thể quang tử (PCF) là một loại sợi quang có sử dụng tinh thể quang tử để tạo thành lớp bao phủ quanh lõi của cáp. tinh thể quang tử là một tổn thất thấp vừa điện môi kỳ xây dựng sử dụng một mảng tuần hoàn các lỗ không khí cực nhỏ chạy dọc theo toàn bộ chiều dài sợi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cáp sợi quang được xây dựng với một lõi và một tấm ốp của hằng số chênh lệch chỉ số khúc xạ. ánh sáng truyền đi thông qua cốt lõi như là kết quả của tài sản khúc xạ của ánh sáng, mà xảy ra như là kết quả của sự khác biệt giữa các chỉ số khúc xạ của lõi và lớp vỏ. Tổn thất này khúc xạ ánh sáng gấu cao hơn nhiều trong quá trình truyền qua mở rộng khoảng cách, và do đó đòi hỏi phải có bộ lặp và bộ khuếch đại cho truyền thông khoảng cách dài.

What is the Photonic Crystal Fiber (PCF)? - Definition

Photonic crystal fiber (PCF) is a kind of optical fiber that uses photonic crystals to form the cladding around the core of the cable. Photonic crystal is a low-loss periodic dielectric medium constructed using a periodic array of microscopic air holes that run along the entire fiber length.

Understanding the Photonic Crystal Fiber (PCF)

Fiber-optic cables are constructed with a core and a cladding of constant refractive index difference. Light travels through the core as a result of the refraction property of light, which occurs as a result of the difference between the refractive indexes of the core and cladding. This refracted light bears much higher loss during propagation over extended distances, and thus requires repeaters and amplifiers for extended distance communications.

Thuật ngữ liên quan

  • Fiber Laser
  • Light-Emitting Diode (LED)
  • Fiber Channel (FC)
  • Silicon Photonics
  • Telecommunications
  • Optical Network
  • Photonic Crystal Display
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *