Physical Access

Định nghĩa Physical Access là gì?

Physical AccessTruy cập vật lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Physical Access - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Physical Access? - Definition

Understanding the Physical Access

Thuật ngữ liên quan

  • Logical Access
  • Biometric Security
  • Biometrics
  • Security Architecture
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *