Piconet

Định nghĩa Piconet là gì?

Piconetpiconet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Piconet - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một piconet là một mạng lưới được tạo ra bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth không dây. Một số ví dụ về piconets bao gồm 1) điện thoại di động và máy tính, 2) một máy tính xách tay và một máy ảnh kỹ thuật số hỗ trợ Bluetooth, hoặc 3) nhiều PDA được kết nối với nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Piconet? - Definition

A piconet is a network that is created using a wireless Bluetooth connection. Some examples of piconets include 1) a cell phone and a computer, 2) a laptop and a Bluetooth-enabled digital camera, or 3) several PDAs that are connected to each other.

Understanding the Piconet

Thuật ngữ liên quan

  • Phreaking
  • PIM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *