Plug-in

Định nghĩa Plug-in là gì?

Plug-inCắm vào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Plug-in - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Mặc dù phần mềm plug-in có thể không làm cho mùi phòng của bạn là tốt đẹp như những người có mùi thơm bạn dính vào một lối thoát, họ vẫn còn hữu ích. Một phần mềm plug-in là một add-on cho một chương trình có thêm chức năng cho nó. Ví dụ, một plug-in Photoshop (như Eye Candy) có thể thêm các bộ lọc bổ sung mà bạn có thể sử dụng để thao tác hình ảnh. Một plug-in trình duyệt (như Macromedia Flash hay Apple QuickTime) cho phép bạn chơi các tập tin đa phương tiện nhất định trong trình duyệt web của bạn. VST plug-in thêm các hiệu ứng cho các chương trình ghi âm và trình tự âm thanh như Cubase và Logic Audio.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Plug-in? - Definition

Though software plug-ins might not make your room smell as nice as the scented ones you stick in an outlet, they are still useful. A software plug-in is an add-on for a program that adds functionality to it. For example, a Photoshop plug-in (such as Eye Candy) may add extra filters that you can use to manipulate images. A browser plug-in (such as Macromedia Flash or Apple QuickTime) allows you to play certain multimedia files within your Web browser. VST plug-ins add effects for audio recording and sequencing programs such as Cubase and Logic Audio.

Understanding the Plug-in

Thuật ngữ liên quan

  • Plug and Play
  • PMU

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *