Recycle Bin

Định nghĩa Recycle Bin là gì?

Recycle BinThùng rác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Recycle Bin - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Khi bạn xóa một tập tin hoặc thư mục trong Windows, nó được đặt trong Recycle Bin. Mục được lưu trữ tạm thời trong Recycle Bin trước khi chúng được xóa vĩnh viễn bởi người sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Recycle Bin? - Definition

When you delete a file or folder in Windows, it is placed in the Recycle Bin. Items are temporarily stored in the Recycle Bin before they are permanently deleted by the user.

Understanding the Recycle Bin

Thuật ngữ liên quan

  • Recursive Function
  • Redundancy

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *