Pop-Up

Định nghĩa Pop-Up là gì?

Pop-UpPop-Up. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pop-Up - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Thuật ngữ "pop-up" có hai nghĩa máy tính có liên quan. Một đề cập đến một cửa sổ và người kia là một loại menu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Pop-Up? - Definition

The term "pop-up" has two computer-related meanings. One refers to a window and the other is a type of menu.

Understanding the Pop-Up

Thuật ngữ liên quan

  • PON
  • POP3

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *