Power User

Định nghĩa Power User là gì?

Power UserPower User. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Power User - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khi nói đến các máy tính, có những người dùng thường xuyên và có những người sử dụng điện. Hầu hết mọi người rơi vào danh mục sử dụng máy tính thông thường. Những loại người sử dụng máy tính của họ cho các chức năng cơ bản như duyệt web, gửi e-mail, gõ giấy tờ, làm việc với bảng tính, làm đề tài chính, và chơi trò chơi. người dùng máy tính thường xuyên thường có thể nhận được bởi với một máy tính trung-of-the-line đó là đủ nhanh để làm công việc hàng ngày của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Power User? - Definition

When it comes to computers, there are regular users and there are power users. Most people fall into the regular computer user category. These types of people use their computers for basic functions like Web browsing, sending e-mails, typing papers, working with spreadsheets, doing finances, and playing games. Regular computer users can typically get by with a middle-of-the-line computer that is fast enough to do their everyday work.

Understanding the Power User

Thuật ngữ liên quan

  • Power Supply
  • PowerPoint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *