PowerPoint

Định nghĩa PowerPoint là gì?

PowerPointPowerPoint. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PowerPoint - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

PowerPoint là một chương trình trình bày được phát triển bởi Microsoft. Nó được bao gồm trong bộ ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn cùng với Microsoft Word và Excel. Phần mềm này cho phép người dùng tạo ra bất cứ điều gì từ slide show cơ bản để thuyết trình phức tạp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PowerPoint? - Definition

PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. It is included in the standard Office suite along with Microsoft Word and Excel. The software allows users to create anything from basic slide shows to complex presentations.

Understanding the PowerPoint

Thuật ngữ liên quan

  • Power User
  • PPC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *