PPM

Định nghĩa PPM là gì?

PPMPPM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PPM - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "trang mỗi phút." PPM được sử dụng để đo tốc độ in ấn của cả hai máy in phun và laser. Hầu hết các máy in bao gồm một đánh giá PPM cho cả văn bản màu đen và màu sắc. Các phép đo tốc độ thường được liệt kê trong thông số kỹ thuật của máy in.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PPM? - Definition

Stands for "Pages Per Minute." PPM is used to measure the printing speed of both inkjet and laser printers. Most printers include a PPM rating for both black and color documents. These speed measurements are typically listed in the printer's technical specifications.

Understanding the PPM

Thuật ngữ liên quan

  • PPL
  • PPP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *