Push

Định nghĩa Push là gì?

PushĐẩy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Push - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Đẩy đề cập đến một hệ thống trong đó dữ liệu được "đẩy" vào thiết bị của người dùng chứ không phải "kéo" bởi người sử dụng. Nói cách khác, việc chuyển giao dữ liệu được khởi xướng bởi các máy chủ chứ không phải là khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Push? - Definition

Push refers to a system in which data is "pushed" to a user's device rather than "pulled" by the user. In other words, the data transfer is initiated by the server rather than the client.

Understanding the Push

Thuật ngữ liên quan

  • PUP
  • Python

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *