Real-Time

Định nghĩa Real-Time là gì?

Real-TimeThời gian thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Real-Time - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khi một sự kiện hoặc chức năng được xử lý ngay lập tức, nó được cho là xảy ra trong thời gian thực. Nói điều gì đó xảy ra trong thời gian thực cũng giống như nói rằng nó đang xảy ra "sống" hay "on-the-fly." Ví dụ, đồ họa trong một trò chơi hành động 3D được kết xuất trong thời gian thực bằng card màn hình của máy tính. Điều này có nghĩa các đồ họa được cập nhật một cách nhanh chóng, không có chậm trễ đáng kể kinh nghiệm của người dùng. Trong khi một số các hệ thống máy tính có thể có khả năng render nhiều khung hình mỗi giây so với các hệ thống khác, đồ họa vẫn đang được xử lý trong thời gian thực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Real-Time? - Definition

When an event or function is processed instantaneously, it is said to occur in real-time. To say something takes place in real-time is the same as saying it is happening "live" or "on-the-fly." For example, the graphics in a 3D action game are rendered in real-time by the computer's video card. This means the graphics are updated so quickly, there is no noticeable delay experienced by the user. While some computer systems may be capable of rendering more frames per second than other systems, the graphics are still being processed in real-time.

Understanding the Real-Time

Thuật ngữ liên quan

  • Real Number
  • Reciprocal Link

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *