Reference Type

Định nghĩa Reference Type là gì?

Reference TypeLoại tham chiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reference Type - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Reference Type? - Definition

Understanding the Reference Type

Thuật ngữ liên quan

  • Value Type
  • Managed Heap
  • Stack Buffer
  • Garbage Collection (GC)
  • Boolean Logical Operator
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *