Regular Expression

Định nghĩa Regular Expression là gì?

Regular ExpressionBiểu hiện thông thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Regular Expression - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Regular Expression? - Definition

Understanding the Regular Expression

Thuật ngữ liên quan

  • Global-Regular-Expression-Print (GREP)
  • Arithmetic Expression
  • Expression
  • Boolean Expression
  • Pattern Matching
  • Pattern Recognition
  • Expression Tree
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *