Rendering

Định nghĩa Rendering là gì?

RenderingRendering. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rendering - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Rendering là quá trình tạo ra một sản phẩm kỹ thuật số chính thức từ một loại cụ thể của đầu vào. Thuật ngữ này thường được áp dụng cho đồ họa và video, nhưng nó có thể tham khảo âm thanh là tốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Rendering? - Definition

Rendering is the process of generating a final digital product from a specific type of input. The term usually applies to graphics and video, but it can refer to audio as well.

Understanding the Rendering

Thuật ngữ liên quan

  • Remote User
  • Repeater

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *