Router

Định nghĩa Router là gì?

RouterRouter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Router - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Đây là một thiết bị phần cứng mà các tuyến đường dữ liệu (do đó tên) từ một mạng cục bộ (LAN) cho một kết nối mạng. Một router hoạt động như một đồng xu máy phân loại, cho phép máy duy nhất được phép kết nối với hệ thống máy tính khác. Hầu hết các router cũng giữ các tập tin log về hoạt động mạng nội bộ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Router? - Definition

This is a hardware device that routes data (hence the name) from a local area network (LAN) to another network connection. A router acts like a coin sorting machine, allowing only authorized machines to connect to other computer systems. Most routers also keep log files about the local network activity.

Understanding the Router

Thuật ngữ liên quan

  • Rosetta
  • Row

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *