Satellite Broadband

Định nghĩa Satellite Broadband là gì?

Satellite BroadbandVệ tinh băng thông rộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Satellite Broadband - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vệ tinh băng thông rộng là khả năng kết nối mạng cung cấp thông qua-earth-quỹ đạo thấp (LEO) hoặc vệ tinh địa tĩnh, với sự cung cấp nhanh hơn nhiều tốc độ dữ liệu sau. băng thông rộng qua vệ tinh cho phép truy cập Internet qua vệ tinh theo hai bước:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông tin liên lạc vệ tinh cung cấp một loạt các tính năng cũng như một số hạn chế về kỹ thuật so với các dịch vụ Internet băng thông rộng truyền thống. Vệ tinh đặt trong quỹ đạo địa tĩnh có thể cung cấp tốc độ Internet của khoảng 0,5 Mbps. Tuy nhiên, tốc độ tối đa 80 Kbps trên truyền từ người sử dụng. Tại các khu vực nông thôn, tốc độ này thường là nhiều hơn những gì có sẵn thông qua các phương tiện khác. Vệ tinh băng thông rộng cũng cung cấp thêm các tính năng như Voice over Internet Protocol (VoIP), tiêu chuẩn và truyền hình độ nét cao (HDTV), video theo yêu cầu và Datacast. Vệ tinh băng thông rộng cũng có một số nhược điểm chính:

What is the Satellite Broadband? - Definition

Satellite broadband is network connectivity provided through low-earth-orbit (LEO) or geostationary satellites, with the latter providing much faster data rates. Satellite broadband enables Internet access via satellite in two steps:

Understanding the Satellite Broadband

Satellite communication offers a wide variety of features as well as some technical limitations compared to traditional broadband Internet services. Satellites placed in geostationary orbit can deliver Internet speeds of about 0.5 Mbps. However, the speed is limited to 80 Kbps on transmissions from the user. In rural areas, this speed is typically more than what is available through other means. Satellite broadband also offers additional features such as Voice over Internet Protocol (VoIP), standard and high-definition TV (HDTV), video on demand and datacast. Satellite broadband also has some major drawbacks:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • Broadband
  • Digital Subscriber Line (DSL)
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Tooway
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *