Scareware

Định nghĩa Scareware là gì?

Scarewarescareware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scareware - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Scareware, còn được gọi là "phần mềm bảo mật giả mạo", là phần mềm mà các thông điệp sử dụng sai lỗi để thu hút bạn vào mua một chương trình phần mềm. Những cảnh báo hoặc cảnh báo có thể xuất hiện trên các trang web hoặc trong các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn. Khi bạn nhấp vào liên kết tải xuống đi kèm, phần mềm được tải về máy tính của bạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Scareware? - Definition

Scareware, also known as "rogue security software," is software that uses false error messages to lure you into purchasing a software program. These alerts or warnings may appear on websites or within applications installed on your computer. When you click the associated download link, the software is downloaded to your computer.

Understanding the Scareware

Thuật ngữ liên quan

  • Scanner
  • Schema

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *