Screen Burn

Định nghĩa Screen Burn là gì?

Screen Burnmàn hình Burn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Screen Burn - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Màn hình bỏng hoặc "màn hình burn-in" là một hình ảnh còn sót lại trên màn hình sau khi hiển thị cùng một hình ảnh trong một thời gian dài. Đây là một phiên bản mờ của hình ảnh hoặc "hình ảnh ma" mà bìa phần hoặc toàn bộ màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Screen Burn? - Definition

Screen burn or "screen burn-in" is a residual image left on a screen after displaying the same image for a long time. It is a faded version of the image or "ghost image" that covers part or all of the screen.

Understanding the Screen Burn

Thuật ngữ liên quan

  • Scraping
  • Screen Tearing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *