Screen Tearing

Định nghĩa Screen Tearing là gì?

Screen Tearingmàn hình rách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Screen Tearing - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Màn rách là méo đồ họa xảy ra khi bộ xử lý đồ họa là không đồng bộ với màn hình. Nó gây ra một đường kẻ ngang xuất hiện trong khi phát video hoặc trò chơi trong một trò chơi video từ phần đầu là không đồng bộ với phía dưới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Screen Tearing? - Definition

Screen tearing is graphics distortion that occurs when the graphics processor is out of sync with the display. It causes a horizontal line to appear during video playback or gameplay in a video game since the top section is out of sync with the bottom.

Understanding the Screen Tearing

Thuật ngữ liên quan

  • Screen Burn
  • Screenshot

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *