Scroll Bar

Định nghĩa Scroll Bar là gì?

Scroll BarThanh cuộn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scroll Bar - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Khi nội dung của một cửa sổ quá lớn để có thể hiển thị hoàn toàn bên trong cửa sổ, một thanh cuộn sẽ xuất hiện. Ví dụ, nếu một trang web quá dài để phù hợp trong một cửa sổ, một thanh cuộn sẽ hiển thị ở phía bên phải của cửa sổ, cho phép bạn di chuyển lên và xuống dưới trang. Nếu trang quá rộng cho cửa sổ, một thanh cuộn sẽ xuất hiện ở dưới cùng của cửa sổ, cho phép bạn di chuyển sang trái và phải. Nếu nội dung của cửa sổ nằm trong các kích thước cửa sổ hiện tại, các thanh cuộn sẽ không xuất hiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Scroll Bar? - Definition

When the contents of a window are too large to be displayed entirely within the window, a scroll bar will appear. For example, if a Web page is too long to fit within a window, a scroll bar will show up on the right-hand side of the window, allowing you to scroll up and down the page. If the page is too wide for the window, another scroll bar will appear at the bottom of the window, allowing you to scroll to the left and right. If the window's contents fit within the current window size, the scroll bars will not appear.

Understanding the Scroll Bar

Thuật ngữ liên quan

  • Script
  • Scroll Wheel

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *