Scroll Wheel

Định nghĩa Scroll Wheel là gì?

Scroll WheelScroll Wheel. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scroll Wheel - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

cửa sổ máy tính thường không đủ để hiển thị toàn bộ nội dung của cửa sổ cùng một lúc lớn. Vì vậy, bạn có thể cần phải cuộn qua cửa sổ để xem tất cả các nội dung. Theo truyền thống, điều này đã được thực hiện bằng cách nhấn và kéo thanh trượt trong thanh cuộn. Tuy nhiên, nhiều con chuột hiện nay đi kèm với bánh xe cuộn mà làm cho quá trình di chuyển dễ dàng hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Scroll Wheel? - Definition

Computer windows are often not large enough to display the entire contents of the window at one time. Therefore, you may need to scroll through the window to view all the contents. Traditionally, this has been done by clicking and dragging the slider within the scroll bar. However, many mice now come with scroll wheels that make the scrolling process even easier.

Understanding the Scroll Wheel

Thuật ngữ liên quan

  • Scroll Bar
  • Scrolling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *