Secondary Memory

Định nghĩa Secondary Memory là gì?

Secondary MemoryBộ nhớ thứ cấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Secondary Memory - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

bộ nhớ thứ cấp liên quan đến thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và ổ đĩa trạng thái rắn. Nó cũng có thể tham khảo phương tiện lưu trữ di động, chẳng hạn như ổ đĩa flash USB, đĩa CD, và DVD.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Secondary Memory? - Definition

Secondary memory refers to storage devices, such as hard drives and solid state drives. It may also refer to removable storage media, such as USB flash drives, CDs, and DVDs.

Understanding the Secondary Memory

Thuật ngữ liên quan

  • Search Engine
  • Secondary Storage

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *