Sector

Định nghĩa Sector là gì?

Sectorkhu vực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sector - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một khu vực là đơn vị nhỏ nhất có thể được truy cập trên một đĩa cứng. Mỗi đĩa, hoặc đĩa tròn của một đĩa cứng được chia thành các bài hát, mà chạy xung quanh đĩa. Những bài hát được lâu hơn khi chúng di chuyển từ giữa về phía bên ngoài của đĩa, do đó có nhiều thành phần dọc theo đường ray ở gần bên cạnh của đĩa hơn so với những người về phía trung tâm của đĩa. khác biệt trong mỗi lĩnh vực theo dõi này được gọi là "ghi khoanh vùng-bit."

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Sector? - Definition

A sector is the smallest unit that can be accessed on a hard disk. Each platter, or circular disk of a hard disk is divided into tracks, which run around the disk. These tracks get longer as they move from the middle towards the outside of the disk, so there are more sectors along the tracks near the outside of the disk than the ones towards the center of disk. This variance in sectors per track is referred to as "zoned-bit recording."

Understanding the Sector

Thuật ngữ liên quan

  • Secondary Storage
  • Seed

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *