Serial Number

Định nghĩa Serial Number là gì?

Serial NumberSố Sê-ri. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Serial Number - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Một số serial là số duy nhất hoặc chuỗi các ký tự xác định một sản phẩm. Trong khi bất kỳ sản phẩm có thể có một số sê-ri, họ là đặc biệt phổ biến đối với thiết bị điện tử, chẳng hạn như máy tính, thiết bị di động, và âm thanh và thiết bị video.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Serial Number? - Definition

A serial number is a unique number or string of characters that identifies a product. While any product may have a serial number, they are especially common for electronics, such as computers, mobile devices, and audio and video equipment.

Understanding the Serial Number

Thuật ngữ liên quan

  • SEO
  • Serial Port

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *