Session Border Controller (SBC)

Định nghĩa Session Border Controller (SBC) là gì?

Session Border Controller (SBC)Bộ điều khiển Biên phiên (SBC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Session Border Controller (SBC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ điều khiển biên phiên (SBC) là một ứng dụng áp dụng hiệu và dòng phương tiện truyền thông kiểm soát với các loại tương tác của truyền thông. SBC được triển khai trong mạng Voice over Internet Protocol (VoIP).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một SBC quản lý thông tin liên lạc phiên dữ liệu giữa hai thực thể và gắn liền với những con suối cuộc gọi thoại sau đây:

What is the Session Border Controller (SBC)? - Definition

A session border controller (SBC) is an application that applies signaling and media stream control to interactive types of communication. SBC is deployed in Voice over Internet Protocol (VoIP) networks.

Understanding the Session Border Controller (SBC)

A SBC manages data session communication between two entities and is associated with the following voice call streams:

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Peer-to-Peer Architecture (P2P Architecture)
  • Session
  • Data Management
  • Data
  • Peer-To-Peer Network (P2P Network)
  • Telecommunications
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *