Session Controller (SC)

Định nghĩa Session Controller (SC) là gì?

Session Controller (SC)Phiên Controller (SC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Session Controller (SC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Session Controller (SC)? - Definition

Understanding the Session Controller (SC)

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • H.323
  • Quality of Service (QoS)
  • Session Initiation Protocol (SIP)
  • Layer 5
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway)
  • Voice Over Internet Protocol Phone (VoIP Phone)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *