Skin

Định nghĩa Skin là gì?

SkinLàn da. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Skin - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

hạn kỳ lạ này đề cập đến sự xuất hiện của giao diện của chương trình. Bằng cách thay đổi làn da của một chương trình, bạn có thể làm cho giao diện giao diện hoàn toàn khác nhau, nhưng thường vẫn có tất cả các chức năng tương tự. Nó tương tự như một "Chủ đề" bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh sự xuất hiện của màn hình máy tính của bạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Skin? - Definition

This strange term refers to the appearance of a program's interface. By changing the skin of a program, you can make the interface look completely different, but usually still have all the same functions. It is similar to a "Theme" you may use to customize the appearance of your computer's desktop.

Understanding the Skin

Thuật ngữ liên quan

  • Site Map
  • SKU

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *