Smartphone

Định nghĩa Smartphone là gì?

SmartphoneĐiện thoại thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Smartphone - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một điện thoại thông minh là một chiếc điện thoại di động bao gồm các chức năng tiên tiến vượt thực hiện cuộc gọi điện thoại và gửi tin nhắn văn bản. Hầu hết các điện thoại thông minh có khả năng ảnh màn hình, video chơi, kiểm tra và gửi e-mail, và lướt Web. điện thoại thông minh hiện đại, chẳng hạn như điện thoại iPhone và Android dựa có thể chạy các ứng dụng của bên thứ ba, trong đó cung cấp chức năng vô hạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Smartphone? - Definition

A smartphone is a mobile phone that includes advanced functionality beyond making phone calls and sending text messages. Most smartphones have the capability to display photos, play videos, check and send e-mail, and surf the Web. Modern smartphones, such as the iPhone and Android based phones can run third-party applications, which provides limitless functionality.

Understanding the Smartphone

Thuật ngữ liên quan

  • Smart Home
  • Smartwatch

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *