Smartwatch

Định nghĩa Smartwatch là gì?

SmartwatchĐồng hồ thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Smartwatch - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một SmartWatch là một chiếc đồng hồ kỹ thuật số mà cung cấp nhiều tính năng khác ngoài chấm công. Ví dụ như theo dõi nhịp tim của bạn, theo dõi hoạt động của bạn, và cung cấp nhắc nhở suốt cả ngày. Giống như một điện thoại thông minh, một SmartWatch có màn hình cảm ứng, cho phép bạn thực hiện hành động bằng cách khai thác hoặc trượt trên màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Smartwatch? - Definition

A smartwatch is a digital watch that provides many other features besides timekeeping. Examples include monitoring your heart rate, tracking your activity, and providing reminders throughout the day. Like a smartphone, a smartwatch has a touchscreen display, which allows you to perform actions by tapping or swiping on the screen.

Understanding the Smartwatch

Thuật ngữ liên quan

  • Smartphone
  • SMB

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *